Generic placeholder image
Media heading
Generic placeholder image
Media heading
Generic placeholder image
Media heading
Generic placeholder image
Media heading

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยมีนายชูศักดิ์ จิตต์กุศล ผู้ก่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และในปัจจุบันนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสืบต่อมา 
 
ในช่วงแรกเริ่ม ดำเนินกิจการธุรกิจค้าขายสินค้านำเข้าประเภท เครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกลและเครื่องมือกลจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายให้กับ หน่วยราชการและเอกชนทั่วไป ด้วยการบริหารกิจการที่เน้นความซื่อสัตย์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ มีบริการหลังการขายที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ มีการพัฒนากิจการจนเกิดความเจริญรุ่งเรือง น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป 
 
นอกจากด้านธุรกิจการค้าแล้ว ยังได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจการกุศลต่างๆ เสมอมาด้วยคุณความดีที่ได้ทำไว้ตลอดเป็นระยะเวลายาวนาน บริษัทฯ ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้งให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2525 
 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ จากต่างประเทศมากกว่า 50 ชนิด อาทิ เครื่องสูบจ่ายของเหลว เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เคมีภัณฑ์ ฯลฯ จัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงาน อุตสาหกรรม หน่วยงานเอกชนทั่วไป ตอบสนองความต้องการของตลาดต่างๆ ด้านธุรกิจพลังงาน งานก่อสร้าง ธุรกิจเครื่องมือบริการรถยนต์ สถานีบริการ และผู้ประกอบการรายย่อย

Responsive image
Responsive image

ข้อความจากผู้บริหาร

UMAC "ความซื่อสัตย์" คือจิตวิญญาณ

- คุณพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล

เรายืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรายึดถือและเชื่อมั่นในการดำเนินการอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มีความจริงใจในการเลือกสรรและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คุณภาพทดีหลากหลายประเภท พร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าตลอดมาและอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 6 ศตวรรษที่ผ่านมา องค์กรของเรามุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตร ทั้งการสต๊อกสินค้าไว้เพื่อรองรับการสั่งซื้อ เพิ่มผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเรื่องเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่างเทคนิคที่มีความชำนาญงาน และพนักงานที่พร้อมจะทำงานอย่างมืออาชีพ

เราพร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 62 อย่างมั่นใจ ด้วยศักยภาพของพนักงานและ การบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร รวมถึงสรรหาสินค้าใหม่ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศ และสามารถบริการได้ทั่วถึง  เพื่อเข้าสู่ศักราชใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร"

1. จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ และบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2. จัดหาสินค้าในแต่ละประเภทให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองแนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ

3. สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่

4. รักษาความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

5. รักษาความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานของบริษัท

P-ROFESSIONAL

: มืออาชีพ

E-XCELLENCE

: งานเป็นเลิศ

N-ETWORK

: สร้างเครือข่าย

S-YSTEM

: มีระบบที่ดี

P-ROFESSIONAL : มืออาชีพ

E-XCELLENCE : งานเป็นเลิศ

N-ETWORK : สร้างเครือข่าย

S-YSTEM : มีระบบที่ดี

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของUMAC สื่อถึงลักษณะงานขององค์กรที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและความมีคุณภาพระดับโลก โดยเป็นวงกลมสีส้มเป็นภาพตัดทอนระหว่างลูกโลกและหัวน๊อต 6 เหลี่ยม

ข้อความจากผู้บริหาร

UMAC "ความซื่อสัตย์" คือจิตวิญญาณ

- คุณพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล

เรายืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรายึดถือและเชื่อมั่นในการดำเนินการอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส มีความจริงใจในการเลือกสรรและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คุณภาพทดีหลากหลายประเภท พร้อมการบริการอย่างเต็มรูปแบบให้กับลูกค้าตลอดมาและอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 6 ศตวรรษที่ผ่านมา องค์กรของเรามุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตร ทั้งการสต๊อกสินค้าไว้เพื่อรองรับการสั่งซื้อ เพิ่มผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเรื่องเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่างเทคนิคที่มีความชำนาญงาน และพนักงานที่พร้อมจะทำงานอย่างมืออาชีพ

เราพร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 62 อย่างมั่นใจ ด้วยศักยภาพของพนักงานและ การบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร รวมถึงสรรหาสินค้าใหม่ให้มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วประเทศ และสามารถบริการได้ทั่วถึง  เพื่อเข้าสู่ศักราชใหม่ที่เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คู่ค้าของเรา
LINE
EMAIL
CALL