กรอกใบสมัครออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคล
แนบรูป*
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อ (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
นามสกุล (อังกฤษ)
ชื่อเล่น
เพศ
วันเกิด
น้ำหนัก(กก.)
ส่วนสูง(ซม.)
รหัสบัตรประชาชน /หมายเลขหนังสือเดินทาง
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
ศาสนา*
โรคประจำตัว*
ระบุ (กรณีมี)
สถานะ
สถานะทางทหาร (ชาย)*
พ.ศ. ที่เกณฑ์ทหาร
ที่อยู่ถาวร
เลขที่*
ซอย*
หมู่บ้าน
ถนน*
ตำบล*
อำเภอ*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
นี่คือที่อยู่ปัจจุบันเช่นเดียวกับที่อยู่ถาวรของคุณหรือไม่
เบอร์โทรศัพท์
บ้าน*
ที่ทำงาน
มือถือ*
อีเมล์
ส่วนตัว*
ที่ทำงาน
การศึกษา
ระดับการศึกษา*
สถาบัน
คณะ
สาขาวิชา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ทักษะด้านภาษา
อังกฤษ*
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน
ไทย*
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน
ภาษาอื่นๆ
พูด
ฟัง
อ่าน
เขียน
ใบรับรอง
TOEIC
TOEFL
GMAT
IELTS
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน*
ชื่อบริษัท*
ตำแหน่งสุดท้าย*
เงินเดือน*
เริ่มทำงาน*
ถึง*
เหตุผลที่ออก*
อื่นๆ
คุณเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่?*
คุณเคยถูกยกเลิกหรือขอให้ลาออกหรือไม่?*
มีพาหนะส่วนตัวหรือไม่?*
พาหนะส่วนตัวที่มี?*
มีใบอนุญาติขับขี่หรือไม่?*
การอ้างอิง
ตำแหน่งและเงินเดือน
เงินเดือนที่คาดหวัง*
วันที่พร้อมเริ่มงาน*
ตำแหน่ง 1 *
ตำแหน่ง 2
ตำแหน่ง 3
คุณสามารถทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่*
เอกสารแนบ
Transcript (.doc, .pdf)
Resume (.doc, .pdf)
Picture2 (.jpg, .gif)
Others (.doc, .pdf)
LINE
EMAIL
CALL
Loading…