การเลือกซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

1. ชนิดของรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
รถตัดหญ้าที่มีเครื่องยนต์ด้านหลัง
 • เป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดในรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ 
 • มีฐานใบมีดที่เล็กกว่ารุ่นอื่นๆ 
 • เหมาะสำหรับตัดหญ้าในพื้นที่แคบและชิดกำแพง 
 • ไม่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมทุกชนิด 
 • เคลื่อนตัวช้า น้อยกว่า 5mph 
 • ทรงตัวได้ดีเมื่อขับเคลื่อนบนเนิน 

รถตัดหญ้าแบบแทรคเตอร์ 
 • มี 2 ชนิด คือ แทรคเตอร์ที่ใช้ตัดหญ้าในสนามหญ้า(พื้นที่เล็ก) และ แทรคเตอร์ที่ใช้ตัดหญ้าในสวน (พื้นที่ส่วนใหญ่)
 • ระบบ 2 หรือ 3 ใบมีด 
 • ขนาดใบมีด อยู่ระหว่าง 38”-54” 
 • สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมเกือบทุกชนิด 
 • ทรงตัวได้ดีเมื่อขับเคลื่อนบนเนิน 

รถตัดหญ้าแบบZeo-Turn
 • มีความคล่องตัวสูงในการบังคับเลี้ยว 
 • หมุนรอบทิศทาง 360 องศา 
 • เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ 

2.ขนาดพื้นที่
วัดพื้นที่ตัดหญ้าของท่าน เพื่อหาขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม
 • วัดพื้นที่ในการเข้าไปตัดหญ้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีพื้นที่ราบ และลาดเอียงที่รถตัดหญ้าจะผ่านไปได้
 • ระวังเรื่องการเข้าไปตัดในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น เนิน หรือ คูน้ำ

LINE
EMAIL
CALL