การบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า

ป้องกันคราบสกปรก 
 • ใช้แปรงปัดสิ่งสกปรกจากรถตัดหญ้าหลังจากใช้งานทุกครั้ง
 • เมื่อรถตัดหญ้าหยุดวิ่งสนิทดีแล้ว ให้ใช้มือกวาดผงหญ้าออกให้หมด (อย่าลืมสวมถุงมือด้วยนะคะ) 
 • ล้างทำความสะอาดรถตัดหญ้าปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง ทั้งการถอดปลั๊กเครื่องตัดหญ้าหรือเอาน้ำมันออกจากถังให้หมด เพื่อเอาคราบสกปรกและเศษหญ้าออก จากนั้นให้ใช้แปรงนุ่มๆและน้ำสบู่ขัดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 

ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้กรอง
 • เปลี่ยนฟิลเตอร์ 1 หรือ 2 ครั้งต่อปี 
 • ล้างโฟมพลาสติกของไส้กรองด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ และเป่าลมให้แห้ง แล้วชะโลมด้วน้ำมันรถตัดหญ้า 2 ช้อนโต๊ะ 

เปลี่ยนหัวเทียน 
 • เปลี่ยนหัวเทียนปีละครั้ง เมื่อเปลี่ยนน้ำมันรถตัดหญ้า 
 • ถอดปลั๊กหัวเทียนออก จากนั้นให้ใช้ประแจหรือคีมดึงหัวเทียนออก 
 • จดรุ่นของหัวเทียนที่ใช้ก่อนซื้ออันใหม่ 

รักษาใบมีดให้คมอยู่เสมอ  
 • ใบมีดที่ไม่คมจะทำให้หญ้าฉีก 
 • ลับใบมีดหลังจากใช้งานทุกๆ 8-12ชั่วโมง 
 • เตรียมใบมีดสำรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เอาน้ำมันออกเมื่อไม่ใช้งาน  
 • เมื่อไม่ได้ตัดหญ้าเป่นเวลานานให้ถ่ายน้ำมันออกจากเครื่องทั้งให้หมด โดยอาจปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนกว่าน้ำมันจะหมด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเก็บไว้ในถังเพื่อใช้งานครั้งต่อไป 
 • เติมน้ำมันตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

LINE
EMAIL
CALL