เทคนิค

การตัดหญ้า
  • ควรตัดหญ้าไม่ให้สั้นเกิน 3 นิ้ว 
  • หญ้าที่ยาวช่วยกันวัชพืชอื่นๆและรักษาความชื้นของดินได้ดี 
  • ใช้ใบมีดที่คมตัดหญ้าจะทำให้หญ้าฟื้นตัวเร็วกว่าและทำให้หญ้าติดโรคน้อยกว่า

ทำตามกฎสามส่วน  
  • ในการตัดหญ้าครั้งแรกไม่ควรตัดเกิน 1/3ของความสูงของหญ้า 
  • ถ้าหากหญ้าสูง 6นิ้ว ให้ตัดแค่ 2 นิ้ว จนกว่าจะตัดหญ้าในครั้งต่อไป 
  • หลังจากตัดหญ้าไปแล้ว 48ชั่วโมง จึงไปตัดหญ้าให้เหลือ3นิ้ว 

หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าในขณะที่หญ้าเปียก  
  • หญ้าจะฉีกได้ง่ายตอนที่เปียกและล้อของเครื่องตัดหญ้าอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสนามหญ้าได้

ตัดเป็นทางยาวและตัดทับซ้อนกัน
  • หากตัดหญ้าที่เป็นแนวยาวให้ตัดบริเวณรอบนอกก่อน
  • ตัดหญ้าเป็นเส้นตรง โดยการตัดตามยาวและตัดทับซ้อนแนวกว้างของล้อไปตลอดแนว 
  • หลีกเลี่ยงร่องหรือหลุมในสนามหญ้าโดยการเปลี่ยนเส้นทางตัดในแต่ละครั้ง

LINE
EMAIL
CALL