ครบรอบ 62 ปี

7 มิถุนายน 2560 คุณพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ได้นำพนักงานUMAC นิมนต์พระจากพระอารามหลวงวัดสระเกศ เพื่อมารับถวายเพล และ เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวันครบรอบ 62 ปี ในการดำเนินการษริษัทยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

LINE
EMAIL
CALL