ถังสูบถ่ายน้ำมันเครื่อง 373000 : SAMOA

ลักษณะทั่วไป 
ชุดปั๊มดูดน้ำมันเครื่องจากเครื่องยนต์ โดยใช้ระบบดูด 

อุปกรณ์ประกอบชุด 
  • หลอดบรรจุน้ำมันขนาด 10 ลิตร
  • ถังบรรจุขนาด 70 ลิตร
  • ล้อเลื่อน 4 ล้อ

คุณสมบัติ
ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ การถ่ายน้ำมันเครื่อง และดูดน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องยนต์ ใช้แรงดันลมดันน้ำมันออกจากถังบรรจุได้

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LINE
EMAIL
CALL