ปั๊มอัดจารบี 1151-006 : Balcrank

ลักษณะทั่วไป
รุ่น: 1151-006 
Grease Pump Ratio 50:1 
ชุดปั๊มอัดจารบี สำหรับใช้ติดตั้งบนถัง 200 ลิตร ให้สำหรับติดตั้งอยู่กับที่และสำหรับติดตั้งบนรถเข็นเคลื่อนที่ได้

คุณลักษณะ
 • Eff. diameter 2.50 นิ้ว 
 • แรงดันลมใช้งาน 40 - 150 PSI 
 • ความสิ้นเปลืองลมที่ 100 PSI 14.5 SCFM 
 • ให้ปริมาณจารบีที่ 100 PSI 3.4 ปอนด์ 
 • แรงดันของเหลวทางด้านออกสูงสุด 760 PSI 
 • ทางเข้าลม 1/4 นิ้ว NPT (F) 
 • ทางเข้าของเหลว 1/4นิ้ว NPT(F) 
 • ทางออกของเหลว 1/2นิ้ว NPT(F) 

อุปกรณ์ประกอบชุด
 • สายส่งลม 3/8 นิ้ว ยาว 5 ฟุต 
 • สายส่งน้ำมัน 1/2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต 
 • แผ่นกดจารบี 
 •  ฝาครอบถัง  

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LINE
EMAIL
CALL