หัวปั๊มจารบี 1150-0010 : Balcrank

ลักษณะทั่วไป 
Model:1150-010 
Grease Pump Ratio 50:1 
หัวปั๊มอัดจารบีเปล่า (Bare pump) สำหรับใช้ติดตั้งบนถัง 200 ลิตร ใช้สำหรับติดตั้งอยู่กับที่และสำหรับติดตั้งบนรถเข็น 
 
คุณสมบัติ 
  • Eff. diameter 2.50 นิ้ว 
  • แรงดันลมใช้งาน 40 - 150 PSI 
  • ความสิ้นเปลืองลมที่ 100 PSI 19.70 SCFM 
  • ให้ปริมาณจารบีที่ 100 PSI 3.4 ปอนด์ 
  • แรงดันของเหลวทางด้านออกสูงสุด 760 PSI 
  • ทางเข้าลม 1/4 นิ้ว NPT (F) 
  • ทางเข้าของเหลว 1/4 นิ้ว NPT(F) 

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LINE
EMAIL
CALL