รถบริการตรวจสอบมาตรวัดเคลื่อนที่ : Customized Mobile

บริการติดตั้ง เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์สูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเชื้อเพลิง – แก๊ส และปั๊มน้ำ ในรถอเนกประสงค์สำหรับใช้งานเคลื่อนที่

อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวรถ

  • หน้าจอแสดงผลของการวัด
  • ชุดคอนโทรลหน้าจอแสดงผลของการวัด
  • มาสเตอร์มีเตอร์ของ LPG
  • มาสเตอร์มีเตอร์ของ NGV
  • ถังตวงน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 5 ใบ (5/10/20/50/150 ลิตร)

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LINE
EMAIL
CALL