LIQUID CONTROLS - LC
LIQUID CONTROLS - LC LC เป็นผู้นำด้านระบบมาตรวัดชนิด POSITIVE DISPLACEMENT (PD) ซึ่งมีความแม่นยำสูง นิยมใช้ในการวัดของเหลวในภาคการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LGP และ Propane, โรงงานอุตสาหกรรม , โรงกลั่นน้ำมัน, รถเติมน้ำมันอากาศยาน

สถานที่ใช้งาน
ขนส่ง
 • น้ำมัน
 • น้ำมันอากาศยานต์
 • น้ำมันหล่อลื่น
 • เคมีภัณฑ์ 
 โรงกลั่นน้ำมัน
 • น้ำมันดิบ
 • น้ำมัน
 • เคมีภัณฑ์/สารละลาย 
โรงงานอุตสาหกรรม
 • สารให้ความหวาน/น้ำเชื่อม
 • สี
 • กระดาษ
 • ยา
 • หมึก
 • คอนกรีต
 • อุตสาหกรรมของเหลว 

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

LINE
EMAIL
CALL