เครื่องเจาะคอนกรีต

เครื่องเจาะคอนกรีต

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • Model CB-30B
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ   45 มม.
  • ความเร็วรอบ 850 รอบต่อนาที
  • ระยะชัก 165 มม.
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย  45.9 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • ทางเข้าลมขนาด 1"
  • น้ำหนัก 29 กิโลกรัมกลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า