เครื่องต๊าฟเกลียว

เครื่องต๊าฟเกลียว

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • NRT Series
  • ขนาดหัวจับ 8, 6-10 มม.
  • ความเร็วรอบ 750-1700 รอบต่อนาที
  • ทางเข้าลม  1/4 นิ้ว
  • แรงดันลมใช้งาน  85 psi
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 19.4-21.20  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • แรงม้า 0.37 - 0.42 Kw
  • น้ำหนัก  1.2-2.0 กิโลกรัม


กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า