เครื่องสั่นใช้ลม

เครื่องสั่นใช้ลม

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • ขนาดแรงสั่นสะเทือน 2,050 - 18,000 ครั้ง/นาที
  • แรงดันลมใช้งาน 85 psi


กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า