TH
EN

รถบริการหล่อลื่น

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : รถบริการซ่อมบำรุง
ดาวน์โหลด
ภาพรวม
รถบริการหล่อลื่น 
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด ได้จัดจำหน่าย เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์สูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเชื้อเพลิง – แก๊ส และสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติ รวมถึง Service Truck ในภาคสนาม 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวรถ 
  • ปั๊มสูบน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเชื้อเพลิง 
  • รีลจ่ายน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเชื้อเพลิงและลม 
  • ลิฟท์ยกถังน้ำมัน ที่จะนำไปติดตั้งอยู่บนรถ ในกรณีที่ต้องมีการยกถังน้ำมันขึ้นไปเปลี่ยน 
  • ปั๊มลม 5 แรงม้าขนาดถัง 80 แกลลอน และเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการขับปั๊มลม

กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า