WARMLY SMILE with
UMAC TEAM

ค่านิยมองค์กร

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำเครื่องอัดลม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่UMAC คือผู้จ้าหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี
จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำเครื่องอัดลม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่UMAC คือผู้จ้าหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เราเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมไปถึง การจัดทำและออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกอุปกรณ์ชั่งตวงวัด รถซ่อมบำรุงเครื่องจักร แพสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น
เราเป็นผู้นำในด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมไปถึง การจัดทำและออกแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกอุปกรณ์ชั่งตวงวัด รถซ่อมบำรุงเครื่องจักร แพสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น

สินค้าทั้งหมด

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

บริการ

ติดตั้ง

บริการติดตั้งเครื่องจักรเป็นอีกการบริการที่ทาง UMAC มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ด้วยช่างฝีมือและทีมงาน คุณภาพ พร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็ว

ซ่อมบำรุง

บริการด้านงานรับซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดลม และอื่นๆ
ลูกค้าของเรา

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด

จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำเครื่องอัดลม และอื่นๆ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทที่ UMAC คือผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนตลอดระยะเวลา 60 ปี

อ่านเพิ่มเติม
LINE
EMAIL
CALL