ร่วมต้านโควิด-19


ร่วมต้านโควิด-19
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งไวรัสโควิค-19 โดยเข้ารับวัคซีนโควิด-19 กันค่ะ และได้นำอาหาร น้ำดื่มร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์