UMAC สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 2562

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด บริจาคทุนการศึกษา ให้กับสถานีตำรวจดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง นำไปร่วมกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ เพื่อเติมความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ซึ่งUMACตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

LINE
EMAIL
CALL