ปั๊มสูบจ่ายปิโตรเลียมที่ไม่มีการกัดกร่อน GNX/GNXH Series. Sliding Vane Pumps : Blackmer

BLACKMER : GNX/GNXH Series. Sliding Vane Pumps. ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปั๊ม GNX และ GNXH Series. เป็นปั๊มที่ใช้สูบจ่ายผลิตภัณท์ ปิโตรเลียมที่ไม่มีการกัดกร่อน(Non-Corrosive) ปั๊ม GNX Series รุ่นนี้เป็นนวัตกรรมที่มีชุดเกียร์ติดมากับปั๊ม(Gearbox) ซี่งทำให้ง่ายและประหยัดในการติดตั้งเพียงแค่หามอเตอร์มาต่อก็สามารถทำงานได้ ลดแรงสั่นสะเทือน เสียงเงียบเป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
 คุณลักษณะเด่นของปั๊ม : 
 - ปั๊ม BLACKMER : GNX และ GNXH Series.ออกแบบลักษณะใบพัดแบบบานเลื่อน( Sliding Vane Pumps )ทำให้การสูบจ่ายเป็นไปแบบต่อเนื่องไม่เกิดอากาศในระบบ 
 - เป็นปั๊มที่ไม่ต้องทำตั้งเซ็นเตอร์ (Alignment-free) สะดวกในการติดตั้งและลดการสึกหรอทำให้ลดค่าบำรุงรักษา 
 - ปั๊ม BLACKMER : GNX และ GNXH Series. ออกแบบระบบตลับลูกปืนแบบสมมาตรอยู่นอกห้องปั๊มช่วยลดการสึกหรอ และปนเปื้อนสารหล่อลื่นลูกปืนกับสารที่สูบจ่าย 
 - มีระบบวาล์วระบายปรับได้( Relief Valve )ช่วยปกป้องปั๊มเสียหายจากแรงดันที่มากเกินไป 
 ลักษณะการใช้งาน : 
 - เป็นปั๊มที่ออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสารประเภทไม่กัดกร่อน(NON-CORROSIVE, CLEAN INDUSTRIAL LIQUIDS) และ SOLVENTS & THINNERS. 
 - สามารถติดตั้ง ในแนว เข้าออกแบบ ท่อ 90 องศา หรือ แบบ ท่อแนวตรง 180 องศา 
 - สามารถเลือกอัตราทดเกียร์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้สารที่จะสูบจ่าย 
 - สามารถซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องถอดปั๊มออกมาจากสถานที่ติดตั้งลดเวลาการซ่อมบำรุง 
 ข้อมูลทางเทคนิค : 
 - ปั๊มมีขนาดท่อ เข้า-ออก ใหญ่สุดถึง 4 นิ้ว 
 - อัตราการไหลได้สูงถึง 1,800 ลิตร ต่อนาที 
 - แรงดันสามารถทำได้สูงถึง 12 บาร์ 
 - มีใบพัดที่ทำจากวัสดุที่คงทน และเหมาะกับสารที่จะสูบจ่าย(Duravane,EC Laminate,EC Cast Iron) 
 - ใช้กับสารที่ต้องการสูบที่มีความหนืด(Visvosity)ต่ำตั้งแต่ 0.2 Cp เป็นต้นไปดีกว่า PD pumps,แบบอื่นๆ 
 - Mechanical seal มีความพิเศษ ใช้ลูกปืนแบบ Ball-bearing ทำให้รับแรงดีเยี่ยมและ Mechanical seal ยังทำงานได้แม้ว่าสารที่สูบไม่มีความลื่นในเนื้อสารนั้น - Mechanical seal ยังทำงานได้แม้ว่าสารที่สูบไม่มีความลื่นในเนื้อสารนั้น 
 - ใช้รอบการทำงานต่ำ ลดการสึกหรอ 

วิดีโอ

บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด
YOUR SOLUTION PARTNER

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

LINE
EMAIL
CALL