รอกลม

รอกลม

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • ขนาด 250 - 2,800 กิโลกรัม
  • ระยะยกมาตราฐาน 3 เมตร
  • ควบคุมการยกขึ้น - ลง โดยใช้มือดึงหรือรีโมท
  • แรงดันลมใช้งาน 85 psi


กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า