เครื่องสกัดลม NBH - 600A

เครื่องสกัดลม NBH - 600A

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ภาพรวม
NBH series
  • Model NBH -600A
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ   19 มม.
  • ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที
  • ระยะชัก 68 มม.
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย  5.7 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • ทางเข้าลมขนาด 1/4"
  • น้ำหนัก 2.0 กิโลกรัม

กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า