เครื่องเจาะลม

เครื่องเจาะลม

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • ขนาด 42.8 มม.
  • ช่องชัก 63.5 มม.
  • แรงดันลมใช้งาน 85 psi


กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า