เครื่องเจียร

เครื่องเจียร

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
Straight Grinders
 • ขนาดจาน 2.5 นิ้ว - 6 นิ้ว
 • ความเร็วรอบ 6200-18000 รอบ/นาที
 • ทางเข้าลม  1/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว
 • แรงดันลมใช้งาน 85 psi
 • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 19.4-38.8  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • น้ำหนัก 1.3-4.6 กิโลกรัม
Angle Grinders
 • ขนาด 4 นิ้ว - 9 นิ้ว
 • ความเร็วรอบ 5,500 - 13,600 รอบ/นาที
 • ทางเข้าลม  1/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว
 • แรงดันลมใช้งาน 85 psi
 • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 17.0-49.4  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
 • น้ำหนัก 1.0-4.4 กิโลกรัม


กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า