บล็อคลม One Hammer

บล็อคลม One Hammer

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

,

บล็อกลม

ภาพรวม
  • One Hammer
  • ขนาดแกน 3/8 นิ้ว -  3/4 นิ้ว
  • ความเร็วรอบ 4500-8000 รอบต่อนาที
  • ทางเข้าลม  1/4 นิ้ว - 3/8 นิ้ว
  • แรงดันลม 85 psi.
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 3.5-8.8  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • น้ำหนัก 1.1-5.7 กิโลกรัม

กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า