บล็อคลม Two Hammer

บล็อคลม Two Hammer

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • Two Hammer
  • ขนาดแกน 3/8 นิ้ว - 1 นิ้ว
  • ความเร็วรอบ 3000-12000 รอบต่อนาที
  • ทางเข้าลม  1/4 นิ้ว -1/2 นิ้ว
  • แรงดันลม 85 psi.
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 8.8-31.8  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • น้ำหนัก 0.6-18.0 กิโลกรัมกลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า