เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทราย

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

เครื่องมือลมและอุปกรณ์

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
  • NSG Series
  • ขนาดจาน  4 " - 7 "
  • ความเร็วรอบ 7,600 - 13,000 รอบ/นาที
  • ปริมาณการใช้ลมเฉลี่ย 14.1-23.0  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที
  • ทางเข้าลม 1/4"
  • แรงดันลมใช้งาน 85 psi
  • น้ำหนัก 0.9 - 2.4  กิโลกรัมกลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า