เครื่องดูด ถ่ายน้ำมันเครื่องแบบใช้ลม 373000

เครื่องดูด ถ่ายน้ำมันเครื่องแบบใช้ลม 373000

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : 

อุปกรณ์หล่อลื่น

ดาวน์โหลด
ภาพรวม
ลักษณะทั่วไป 
ปั๊มดูดถ่ายน้ำมันเครื่องจากเครื่องยนต์ โดยใช้ระบบดูด

คุณสมบัติ
ใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ การรองถ่ายน้ำมันเครื่อง และดูดถ่ายน้ำมันเครื่องออกจากเครื่องยนต์ ใช้แรงดันลมดันน้ำมันออกจากถังบรรจุได้

อุปกรณ์ประกอบชุด 
  • หลอดบรรจุน้ำมันขนาด 10 ลิตร
  • ถังบรรจุขนาด 70 ลิตร
  • ล้อเลื่อน 4 ล้อ
รับประกัน :  1 ปี 
** ข้อมูลรายละเอียดสินค้าในแค็ตตาล็อกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า