TH
EN

รถบริการตรวจสอบมาตรวัดเคลื่อนที่

แบรนด์สินค้า : 
กลุ่มสินค้า : รถบริการซ่อมบำรุง
ดาวน์โหลด
ภาพรวม
บริการติดตั้ง เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์สูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันเชื้อเพลิง – แก๊ส และปั๊มน้ำ ในรถอเนกประสงค์สำหรับใช้งานเคลื่อนที่

อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนตัวรถ
  • หน้าจอแสดงผลของการวัด
  • ชุดคอนโทรลหน้าจอแสดงผลของการวัด
  • มาสเตอร์มีเตอร์ของ LPG
  • มาสเตอร์มีเตอร์ของ NGV
  • ถังตวงน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 5 ใบ (5/10/20/50/150 ลิตร)

กลุ่มสินค้า
แบรนด์สินค้า